Your Donation
Details
Terms and Conditions

Ե-Կենտրոնի մասին

Ե-Կենտրոնի մասին

Երևանյան միջազգային կրթության կենտրոնը («ՍՊԵՀ միջազգային կրթության կենտրոն» հիմնադրամ) Երևանում ստեղծվել է Սանկտ-Պետերբուրգում Եվրոպական համալսարանի նախաձեռնությամբ՝ գիտության, կրթության ու հասարակության միջև ինտելեկտուալ փոխգործակցությանն աջակցելու և զարգացնելու նպատակով։

Ե-Կենտրոնը սոցիալական և հումանիտար գիտությունների ոլորտում միջազգային կրթական, գիտա-հետազոտական և մշակութային նախագծերի իրականացման հարթակ է։

Կազմակերպության լրիվ անվանումը

«ՍՊԵՀ միջազգային կրթության կենտրոն» հիմնադրամ

Հիմնադրման ամսաթիվը

Մայիսի 31, 2022թ

Գրասենյակի հասցեն

Գրանցված հասցե՝ Գ.Նժդեհ 56/2, 0026,

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Գրասենյակի հասցեն՝ Չարենցի 31/4, 0025,

Բանկային տվյալներ

ՀՎՀՀ. 02300612

USD Հաշիվ. 1570080659120101

AMD Հաշիվ. 1570080659120100

RUB Հաշիվ. 1570080659120158

Բանկի ամբողջական անվանումը. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Բանկի հասցե. Հայաստան, 0010, Երևան Վազգեն Սարգսյան փող.,
2 շենք Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Swift կոդ: ARMIAM22