Կազմակերպության լրիվ անվանումը

«ՍՊԵՀ միջազգային կրթության կենտրոն» հիմնադրամ

Հիմնադրման ամսաթիվը

Մայիսի 31, 2022թ

Գրասենյակի հասցեն

Գրանցված հասցե՝ Գ.Նժդեհ 56/2, 0026,
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գրասենյակի հասցեն՝ Չարենցի 31/4, 0025,
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Բանկային տվյալներ

ՀՎՀՀ. 02300612

USD Հաշիվ. 1570080659120101

AMD Հաշիվ. 1570080659120100

RUB Հաշիվ. 1570080659120158

Բանկի ամբողջական անվանումը. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Բանկի հասցե. Հայաստան, 0010, Երևան Վազգեն Սարգսյան փող., 2 շենք
Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Swift կոդ: ARMIAM22

Տարեկան հաշվետվություններ